tony


tony
tony {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. nmos, blp, D. tonynów, pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'dźwięki towarzyszące pracy jakichś urządzeń, wydobywane podczas gry na instrumencie; melodia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Tony skrzypiec. Żywe tony marsza. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Synonyms: